Steroid induced ocular hypertension

2008 – 2017 Adaptogeny .
Toto jsou osobní stránky s tématikou léčivých rostlin a biologického myšlení v medicíně. Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré informace zde obsažené osobními názory autora. Tyto informace nenahrazují konzultaci s lékařem ani lékárníkem. Autor neručí za žádnou újmu způsobenou využitím informací zde obsažených, nebo jejich mylnou interpretací. Stránky samozřejmě využívají cookies, proto občané zemí EU tímto potvrzují (dle směrnice Evropské unie 2002/58/EC), že s použitím cookies souhlasí, jinak musí tyto stránky opustit (případně opustit EU). Kopírování obsahu bez souhlasu autora je zakázáno.

The battle is long. The MERSI experience suggests that at least 2 years on immunomodulatory agents is necessary. The idea is to allow the patient’s immune system to re-learn how to behave itself properly instead of being hyperactive, inappropriate, or aggressive. Immunomodulation suppresses this over activity and inappropriateness, making (artificially) the immune system behave more normally. The goal of such treatment is not to over-suppress the immune system as is sometimes required in treating transplant or cancer patients; rather, the immune system is modulated, re-regulated, until it stops attacking the eye(s). Are there risks to this strategy? Sure. Are the risks worth taking? In the MERSI experience, absolutely. Because the risks are small and manageable if the medications are prescribed and monitored by an expert in these matters, and the benefits are enormous, . preservation of sight and prevention of blindness for the rest of one’s life. Chronic steroid use ALWAYS causes damage. This is why doctors advocate getting away from that plan of treatment, and moving on to non-steroidal agents.

Steroid induced ocular hypertension

steroid induced ocular hypertension

Media:

steroid induced ocular hypertensionsteroid induced ocular hypertensionsteroid induced ocular hypertensionsteroid induced ocular hypertensionsteroid induced ocular hypertension

http://buy-steroids.org